Stichting
ROTA

Waarom ROTA?

ROTA bundelt haar eigen expertise én die van de aangesloten taxateurs. Door deze bundeling van kennis en ervaring, is een landelijk opererende kennis- en expertise organisatie ontstaan. 

Op deze pagina vindt u onze integriteitsverklaring en andere eisen die worden gesteld aan de ROTA experts

Partners & systemen

Op deze pagina vindt u een overzicht van onze partners en de bij ons in gebruik zijnde systemen.

Gedragscode

Alle leden van Stichting ROTA dienen zich te conformeren aan de ROTA gedragscode. De gedragscode omschrijft de ROTA normen en waarden. Aan deze gedragscode is onlosmakelijk een sanctiereglement gekoppeld.
De gedragscode is hier in te zien en desgewenst te downloaden.

Sanctiereglement

Het ROTA sanctiereglement beschrijft welke maatregelen Stichting ROTA kan en zal opleggen aan een lid bij schending van de gedragscode.

Het sanctiereglement is hier in te zien en desgewenst te downloaden.

Onze leden

certificaatnr: 16003

certificaatnr: 18009

certificaatnr: 16002

certificaatnr: 16005

RDW advocaat

De RDW is een overheidsorganisatie met zeer vergaande bevoegdheden en is derhalve omgeven met complexe wet- en regelgeving. Wij adviseren om bij een geschil (of het vermoeden daarvan) direct met ons in contact te treden.

BPM indicatie

U kunt via deze pagina op verschillende wijze een BPM indicatie laten opmaken. Ook vindt u hier nuttige informatie over de BPM en de BTW.

effect van WLTP op de BPM

Uit diverse onderzoeken is gebleken er dat er bij het gebruik van de WLTP testmethode de CO2 waarde van het geteste voertuig structureel hoger uitvalt. Het verschil is bij benzineauto’s gemiddeld 8 en bij dieselauto’s gemiddeld 12 gram. Omdat de BPM direct gekoppeld is aan de CO2-uitstoot, betaalt u op dit moment te veel BPM voor WLTP-geteste auto’s.

Op deze pagina vindt u meer info over de WLTP, hoe u een WLTP geteste auto herkent en hoe eventueel in bezwaar te gaan.

Deze info is desgewenst te downloaden.

Nieuwsberichten

 

Actueel nieuws, jurisprudentie en andere relevant nieuws omtrent de BPM vindt u op deze pagina.

vragen en/of informatie

e-mail naar info@rota.tax of gebruik het contactformulier via deze link

Stichting ROTA is ingeschreven bij de KVK onder nr: 65599233