Geen koerslijstwaarde van niet-courante auto

De Hoge Raad oordeelt dat de opgave van Autotelex Pro voor de BPM-heffing niet kan worden gevolgd. Autotelex Pro heeft deze namelijk niet afgeleid en ook niet kunnen afleiden van een of meer door wederverkopers in Nederland werkelijk betaalde inkoopprijzen. 

Gebruik koerslijsten AutotelexPro bij aangifte is niet bindend

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat voor zeven auto’s alsnog koerslijsten van Eurotaxglass’s mogen worden toegepast met een 5% correctie voor ‘bijstelling dealersituatie’ en een 10% correctie voor ‘bijstelling marktsituatie’.

Auto is door rit naar RDW niet nieuw meer

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de auto door de rit van 255 km vanuit Duitsland naar de RDW niet meer kan worden aangemerkt als een nieuwe personenauto.

Terechte BPM-naheffing voor auto met herstelde essentiële gebreken

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de heer X de auto zes werkdagen na de BPM-aangifte in ongewijzigde staat had moeten laten. Door dit niet te doen, draagt hij het bewijsrisico van het feit dat de inspecteur de schade niet meer kan controleren.  

Start tijdelijke importprocedure vanaf 30 maart 2020

Update 27 maart: RDW is afgelopen week samen met enkele erkende bedrijven gestart met het testen van een tijdelijke procedure waarmee het inschrijven van voertuigen weer mogelijk is. Voertuigen uit EU-landen die al verkocht zijn in Nederland komen als eerste in aanmerking voor deze procedure.

Hof: bpm berekenen mag over WOK-wagen voor herstel

De belastinginspecteur stelde zich in een BPM-zaak rond een auto met WOK-status op het standpunt dat de bpm moet worden verrekend over

de voertuigwaarde ná herstel, maar dat is volgens het Gerechtshof Den Bosch in strijd met het Europees recht.

Verslag van gesprek Taxatiebranche, Ministerie van Financiën

en de Belastingdienst over het nieuwe import-proces via de RDW

(toezicht en erkenningsregeling Taxateurs)

Op 16 December 2019 heeft er op het Ministerie van Financiën een gesprek plaatsgevonden tussen het Ministerie van Financiën,Belastingdienst/Domeinen, de RDW en enkele vertegenwoordigers van de

Taxateurs-registers (NIVRE, VRT, RETM, ROTA, TMV) Doel van het gesprek was om een werkbare situatie te krijgen, en het oplossen van knelpunten.

Er komt waarschijnlijk een officiële erkenningsregeling voor echte register-taxateurs! Het verslag is hier onder te lezen.

Na schade aan uw auto weer de weg op (Beëindiging WOK melding in kentekenregister)

“Als de auto is goedgekeurd, beëindigt de RDW de zogenoemde ‘Wachten op keuren’ (WOK)-melding in het kentekenregister. Zodra deze melding is verwijderd in het register mag u weer met de auto rijden, niet eerder.”

Vereniging Aanpak Tellerfraude (Importauto’s)

Importauto’s. De import van tweedehands auto’s neemt de laatste jaren erg toe. Bij deze import zien we dat er steeds meer auto’s met gemanipuleerde tellers ons land in komen. Vaak

wordt de teller opgedraaid om zo min mogelijk BPM te betalen, daarna weer teruggedraaid voor een zo hoog mogelijk verkoopbedrag. Staat én

consument worden dus opgelicht.

Uitleg van begrip essentiële gebreken die beletten BPM-aangifte te doen

Hof Amsterdam oordeelt in hoger beroep dat de heer X vrij was om de onderhavige aangifte te doen, dus voordat alle gebreken aan de auto waren verholpen. X maakt de door hem gestelde omvang van de schade echter niet aannemelijk.

Nieuwe regels en makkelijkere controle van BTW-fraude bij auto-import!

Nationale belastingautoriteiten en Eurofisc verbindingsambtenaren moeten geautomatiseerde toegang krijgen tot het elektronische systeem waarin inlichtingen over van btw

vrijgestelde invoer zijn opgeslagen. Voor uitwisseling van voertuigregistratiegegevens moet het systeem Eucaris worden gebruikt.

Lidstaten nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de geautomatiseerde opvraging van en geautomatiseerde toegang tot

voertuigregistratiegegevens 24 uur per dag en zeven dagen per week

mogelijk is. 

Geen cassatie mogelijk op uitspraak Hof “begrip essentiële gebreken die beletten BPM-aangifte te doen”

De middelen kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien artikel 81, lid 1, van de Wet op de rechterlijke organisatie, geen nadere

motivering, nu de middelen niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

Alle ROTA leden werken vanaf 1 Januari 2019 onder een eigen gedragscode- en sanctiereglement

ROTA taxateurs aan de slag met MOTORcheckUP

Onder de naam ROTA gaan onafhankelijke automobiel taxateurs op pad. Dit al ruim 9 jaar met gezamenlijk meer dan 9.000 taxaties per jaar. Om meer onderbouwing en transparantie te geven bij motorschades

voeren de taxateurs ook een MOTORcheckUP uit.

Cassatie (Hoge raad) BPM. Art. 10, lid 2, Wet BPM. Art. 110 VWEU. Wettelijke bepaling over afschrijvingsgrondslag voor gebruikte auto’s in strijd met Europees recht.

Het is vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie van de

Europese Unie dat artikel 110 VWEU zich verzet, tegen de toepassing van een stelsel van belastingheffing waarbij niet wordt uitgesloten, dat een ingevoerde gebruikte auto in bepaalde gevallen onderworpen is aan een

hogere belasting dan de belasting, die nog rust op de waarde van de gelijksoortige, reeds op het nationale grondgebied geregistreerde

gebruikte auto (hierna: de referentieauto).

Terecht extra leeftijdskorting ondanks dat de schade voorafgaand aan de registratie is hersteld

Verweerder heeft een beroep op interne compensatie gedaan. Hij stelt dat ten tijde van de registratie geen sprake was

van schade en dat om die reden te weinig BPM op aangifte is voldaan.. Ondanks herstel schade voorafgaand aan registratie recht op extra leeftijdskorting.

Ook een WOK auto schrijft af op de BPM (taxatierapport)

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 24 Augustus de uitspraak gedaan, dat een auto met een WOK ook afschrijft op de BPM d.m.v. een

TAXATIERAPPORT!

Ook herstelde schade vermindert BPM-grondslag!

Beschadigingen hebben een waardedrukkend effect op de waarde van een auto en verlagen daardoor de BPM-grondslag. Volgens Rechtbank Gelderland verlaagt schade die voor de registratie is hersteld ook de BPM-grondslag.