Kamerlid Van Haga maant de RDW zoveel mogelijk keuringen uit te voeren!

Motie van het lid Van Haga over de RDW aanmanen zoveel mogelijk keuringen uit te voeren binnen de kaders van de coronamaatregelen!

Geldigheid Taxatierapport tijdelijk i.v.m. corona 4 mnd i.p.v. 1 mnd!

Door de beperking in de dienstverlening van de RDW zijn keuringsafspraken komen te vervallen en wordt de termijn van één maand niet in alle gevallen gehaald. Deze maatregel verlengt de maximale geldigheidstermijn van het taxatierapport van RDW naar maximaal vier maanden.

 

 

 

Vernieuwde wijze aanvraag individuele inschrijving – tijdelijke procedure (corona)

Update 9-4-20

Vanaf 9-4-20 kunt u via een webformulier uw “aanvraag individuele inschrijving”. U hoeft niet meer te mailen met de RDW, u kunt uw gegevens online invullen, ook kunt u uw bestanden digitaal toevoegen.Er is geen verkoopfactuur meer nodig, dus de eis auto moet verkocht zijn vervalt! Via onderstaande knop komt u bij het webformulier.

 

 

 

 

 

Corona procedure Individuele inschrijvingen (import)

30-3-20 bron: rdw.nl

Na alle maatregelen vanwege het coronavirus is inmiddels de cruciale dienstverlening voor nu veilig gesteld en heeft de RDW in nauw overleg met de branche besloten om aanvullend een tijdelijke procedure op te starten die het mogelijk maakt om voertuigen (personenauto, voertuigcategorie M1) met een EU kentekenbewijs of nieuwe, ongebruikte personenauto’s met een Certificaat van Overeenstemming (CVO) in te schrijven in het kentekenregister zonder fysieke identificatie.

Tijdelijke werkwijze

In overleg met de branche is er een tijdelijke werkwijze ontwikkeld waarbij fysieke identificatie van de voertuigen tijdelijk niet nodig is. De nieuwe tijdelijke werkwijze is uitsluitend bedoeld voor RDW-erkende bedrijven. De benodigde documenten moeten centraal digitaal aangeleverd en vervolgens door RDW-medewerkers van een keuringsstation beoordeeld. Na afloop krijgt de aanvrager per mail bericht dat het RDW-proces is afgerond. In specifieke gevallen volgt alsnog een fysiek onderzoek. De RDW kan ook achteraf nog steekproeven uitvoeren.

Klik hier voor meer informatie

Doorlooptijd en verwachtingen Normaal gesproken zou een dergelijke nieuwe procedure enkele weken of maanden getest worden. Vanwege de urgentie is dat nu niet mogelijk. Op dit moment kunnen we nog geen duidelijkheid over de doorlooptijd van de aanvragen geven zoals we dat onder normale omstandigheden wel kunnen geven. Wij vragen begrip als de eerste aanvragen niet helemaal vlekkeloos verlopen. Wij doen er alles aan om de verkochte voertuigen zo snel mogelijk van een kenteken te voorzien. Voorwaarden voor deelname Uw bedrijf heeft de erkenning Bedrijfsvoorraad; Het voertuig betreft de voertuigcategorie personenauto (M1); Het voertuig betreft geen schadevoertuig als bedoeld in Artikel 1.1 Regelingvoertuigen; Het voertuig voldoet nog aan de beschrijving op het buitenlandse kentekenbewijs; Het voertuig is aantoonbaar verkocht; Het voertuig moet binnen 5 werkdagen na ontvangst van het RDW Bewijs van Inschrijving op naam worden gezet van de koper; U betaalt op rekening: aan het einde van de maand ontvangt u een factuur; U stuurt na afloop het buitenlands kentekenbewijs op. Verantwoordelijkheid erkenninghouder De aanvragen worden afgehandeld in overeenstemming met de tijdelijke import procedure voor inschrijving die de RDW heeft vastgesteld. Hierdoor worden de aanvragen administratief afgehandeld, zonder dat het voertuig fysiek is gecontroleerd. Mocht onverhoopt blijken dat het voertuig toch niet beschikt over de door u bij de aanvraag opgegeven identiteit en/of er zijn onjuiste gegevens verstrekt dan zal de RDW op grond van artikel 51a van de Wegenverkeerswet de tenaamstelling laten vervallen. Het proces Als u aan de voorwaarden voldoet, dan mailt u in één email de volgende documenten naar coronanoodprocedure@rdw.nl Let op: in onderwerp-regel het VIN vermelden en welk van de zestien RDW keuringsstations voor u gebruikelijk is. Door de erkenninghouder ondertekende aanvraagformulier “Individuele aanvraag inschrijving” (docx, 42kb). Eventueel de bijlage aanvraag met betreffende voertuiggegevens (docx, 39kb). Scan of foto van buitenlands kentekenbewijs en/of certificaat van overeenstemming. Foto’s van het voertuig – ¾ linksvoor – ¾ rechtsachter – constructieplaat – foto ingeslagen voertuigidentificatienummer – foto van tellerstand Let op: bij sommige providers geldt er een maximale bestandsgrootte voor email. Controleer dat u deze grens niet overschrijdt (onze inschatting is dat tot 8 MB voor de totale e-mail geen problemen zal opleveren). Buitenlands APK-rapport (indien van toepassing) Belangrijk: het origineel buitenlands APK rapport moet bij het voertuig blijven. Koopovereenkomst met daarop het VIN en de NAW van de uiteindelijk tenaamgestelde Scan of foto van bedrijfsvoorraadpas 2. De RDW stelt vast of uw voertuig in aanmerking komt voor deze tijdelijke procedure en beoordeelt de individuele aanvraag voor inschrijving. Als er nog aanvullende informatie nodig is dan neemt de RDW contact met u op. 3. U ontvangt een mail waarin wordt aangegeven dat uw aanvraag administratief is afgehandeld en dat u BPM aangifte bij de Belastingdienst kunt doen. 4. Origineel buitenlandse kentekenbewijs Na ontvangst van de bevestiging van inschrijving bent u verplicht het originele buitenlandse kentekenbewijs op te sturen. Het buitenlands kentekenbewijs moet 2 weken na ontvangst van de bevestiging van inschrijving zijn ontvangen. Het buitenlandse kentekenbewijs stuurt u op naar: RDW t.a.v. afdeling VRD, COVID Postbus 30000 9640 RA Veendam

 

 

 

 

Terechte BPM-naheffing voor auto met herstelde essentiële gebreken

25-3-20 bron: taxlive.nl (uitspraak)

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de heer X de auto zes werkdagen na de BPM-aangifte in ongewijzigde staat had moeten laten. Door dit niet te doen, draagt hij het bewijsrisico van het feit dat de inspecteur de schade niet meer kan controleren 

Klik hier voor meer informatie

De heer X doet BPM-aangifte voor een Volkswagen Tiguan 1.4 TSI met schade. Volgens het taxatierapport zou aftrek van de volledige herstelkosten neerkomen op een negatieve waarde, zodat de handelsinkoopwaarde is bepaald op € 1000. Twee dagen na de aangifte is de auto getoond bij Domeinen. Op dat moment wordt geen schade aangetroffen. In geschil is de naheffingsaanslag van € 3011. Volgens X is de auto voor de aangifte hersteld, omdat de auto anders vanwege essentiële gebreken de WOK-status zou krijgen. Rechtbank Gelderland oordeelt dat X de auto zes werkdagen na de aangifte in ongewijzigde staat had moeten laten. Door dit niet te doen, draagt X het bewijsrisico van het feit dat de inspecteur de schade niet meer kan controleren. Er kan slechts rekening worden gehouden met herstel van de niet-essentiële gebreken. Een auto met essentiële gebreken – zoals in casu aan de stuurinrichting, wielophanging en aandrijving – kan namelijk niet worden geregistreerd. De waarde op het moment van de aangifte is dus beslissend. Op basis van foto’s is schade aan de bumper, motorkap en een rijwielkast aannemelijk gemaakt. De waardevermindering wordt in goede justitie bepaald op € 2000 en de naheffing wordt verlaagd tot € 2603.

 

 

Verslag van gesprek Taxatiebranche, Ministerie van Financiën en de Belastingdienst over het nieuwe import-proces via de RDW (toezicht en erkenningsregeling Taxateurs)

Op 16 December 2019 heeft er op het Ministerie van Financiën een gesprek plaatsgevonden tussen het MInisterie van Financiën, de Belastingdienst/Domeinen, de RDW en vertegenwoordigers van de Taxateurs-registers NIVRE, VRT, RETM, ROTA, TMV. Doel van het gesprek was om een werkbare situatie te krijgen, en het oplossen van knelpunten. Er komt waarschijnlijk een officiële erkenningsregeling voor echte register-taxateurs! Het verslag is hier onder te lezen.

Vereniging Aanpak Tellerfraude (Importauto’s)

bron: aanpaktellerfraude.nl

Importauto’s. De import van tweedehands auto’s neemt de laatste jaren erg toe. Bij deze import zien we dat er steeds meer auto’s met gemanipuleerde tellers ons land in komen. Vaak wordt de teller opgedraaid om zo min mogelijk BPM te betalen, daarna weer teruggedraaid voor een zo hoog mogelijk verkoopbedrag. Staat én consument worden dus opgelicht.

Klik hier voor meer informatie

Vereniging Aanpak Tellerfraude heeft in samenwerking met RDW onderzoeken laten uitvoeren naar importauto’s uit Duitsland. Hieruit blijkt dat bij 1 op de 5 geïmporteerde auto’s vanuit Duitsland twijfel is over de tellerstand. Kosten tellerfraude gemiddeld € 1.500,- voor consument Jaarlijks kost tellerfraude ons land zo’n 160 miljoen euro. Een groot gedeelte komt ten nadele van de staat, door tellerstanden die in eerste instantie worden opgedraaid om minder BPM te betalen. Consumenten hebben jaarlijks 42 miljoen euro schade. Gemiddeld wordt een consument voor € 1.500,- gedupeerd door de aankoop van een auto met een teruggedraaide tellerstand. Een groot gedeelte daarvan is het bedrag dat men teveel betaald voor het voertuig. Ook zijn er extra kosten in onderhoudsverloop voor de auto. Wat kunt u doen als consument? Als consument is het belangrijk dat u extra op uw hoede bent als u een auto uit het buitenland aanschaft. Controleer altijd de tellerstand aan de hand van extra documenten, zoals het onderhoudsboekje en de keuringsformulieren. Vermoedt u tellerfraude? Dan kunt u zich bij ons melden. Ook anoniem als u dat prettiger vindt. Importauto uit Zweden aanschaffen Bij het aanschaffen van een importauto uit zweden kunt u zelf via onderstaande websites de kilometerstand controleren. Biluppgifter.se U dient het Zweedse kenteken in te voeren en dan ziet u verschillende gegevens. ‘Mätarställning’ is de tellerstand. Let op: één Scandinavische ‘mil’ is tien kilometer. Als u een stukje naar beneden scrollt, ziet u bij ‘Historik’ historische gegevens staan. Bijvoorbeeld de laatste kilometerstand bij een keuring of de stand toen de auto werd geadverteerd. Fu-regnr.transportstyrelsen.se/extweb/ Op deze website vindt u nagenoeg dezelfde gegevens, maar als het voertuig van een bedrijf geweest is, staat hier ook de laatste tenaamstelling. Deze gegevens kunt u terugvinden onder het item ‘Agare/brukare’. Sinds de invoering van de AVG mogen gegevens van particulieren niet meer zonder meer worden vrijgegeven. Autogegevens controleren importauto Via het originele kenteken of het chassisnummer kunt u de gegevens checken van een importauto via onderstaande links. Noorwegen Denemarken Groot-Brittannië Ierland Frankrijk Polen Rapporten en onderzoeken Vereniging aanpak tellerfraude heeft in samenwerking met RDW recent onderzoeken laten uitvoeren naar tellerfraude. Hieronder kunt u de rapporten die reeds gepubliceerd zijn downloaden. Tellermanipulatie – bij voertuigen geïmporteerd uit Duitsland

Nieuwe regels en makkelijkere controle van BTW-fraude bij auto-import!

bron: taxlive.nl

Nationale belastingautoriteiten en Eurofisc-verbindingsambtenaren moeten geautomatiseerde toegang krijgen tot het elektronische systeem waarin inlichtingen over van btw vrijgestelde invoer zijn opgeslagen. Voor uitwisseling van voertuigregistratiegegevens moet het systeem Eucaris worden gebruikt. Lidstaten nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de geautomatiseerde opvraging van en geautomatiseerde toegang tot voertuigregistratiegegevens 24 uur per dag en zeven dagen per week mogelijk is. 

Klik hier voor meer informatie

De Europese Commissie breidt de uitvoeringsvoorschriften uit voor administratieve samenwerking en de bestrijding van fraude op het gebied van de btw. De Uitvoeringsverordening (EU) 2012/79 wordt hiertoe aangepast. Deze Uitvoeringsverordening geeft nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Verordening (EU) nr. 904/2010. Nationale belastingautoriteiten en Eurofisc-verbindingsambtenaren moeten geautomatiseerde toegang krijgen tot het elektronische systeem waarin inlichtingen over van btw vrijgestelde invoer zijn opgeslagen. Voor uitwisseling van voertuigregistratiegegevens moet het systeem Eucaris worden gebruikt. Lidstaten nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de geautomatiseerde opvraging van en geautomatiseerde toegang tot voertuigregistratiegegevens 24 uur per dag en zeven dagen per week mogelijk is. Voor de identificatie van een Eurofisc-verbindingsambtenaar worden lidstaten verplicht aan al hun Eurofisc-verbindingsambtenaren een unieke persoonlijke gebruikersidentificatie toe te wijzen en aan de andere lidstaten en de Commissie een lijst van deze persoonlijke gebruikersidentificaties beschikbaar te stellen. De wijzigingen treden op 23 juli 2019 in werking en zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2020.


 

 

 

ROTA leden werken vanaf 1 Januari 2019 onder een eigen gedragscode- en sanctiereglement

Klik logo aan voor betreffende pagina

 


 

ROTA taxateurs aan de slag met MOTORcheckUP

bron: www.motorcheckup.net

Onder de naam ROTA gaan onafhankelijke automobiel taxateurs op pad. Dit al ruim 9 jaar met gezamenlijk meer dan 9.000 taxaties per jaar. Om meer onderbouwing en transparantie te geven bij motorschades voeren de taxateurs ook een MOTORcheckUP uit.


 

Ook een WOK auto schrijft af op de BPM (taxatierapport)

 

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 24 Augustus de uitspraak gedaan, dat een auto met een WOK ook afschrijft op de BPM d.m.v. een TAXATIERAPPORT!

Start tijdelijke importprocedure vanaf 30 maart 2020

27-3-20 bron: rdw.nl

Update 27 maart: RDW is afgelopen week samen met enkele erkende bedrijven gestart met het testen van een tijdelijke procedure waarmee het inschrijven van voertuigen weer mogelijk is. Voertuigen uit EU-landen die al verkocht zijn in Nederland komen als eerste in aanmerking voor deze procedure.

Klik hier voor meer informatie

Daarmee worden ze voorzien van een Nederlands kenteken. Het gaat om voertuigen met een Europees kentekenbewijs en nieuwe, ongebruikte voertuigen met Certificaat van Overeenstemming (CVO). Cruciale dienstverlening gegarandeerd Een week na sluiting van het eerste RDW-keuringsstation is er ruimte gekomen om te kijken naar uitbreiding van onze dienstverlening. Daarvoor is gekeken naar de meest getroffen bedrijven in de sector. Testfase In overleg met de branche is er een werkwijze ontwikkeld waarbij fysieke identificatie van de voertuigen tijdelijk niet nodig is. Dit is afgelopen dagen getest en de oplossing lijkt technisch te werken. Maandagochtend maakt de RDW de aanvraagprocedure bekend. Werkwijze De nieuwe werkwijze is uitsluitend bedoeld voor RDW-erkende bedrijven. De benodigde documenten moeten centraal digitaal aangeleverd en vervolgens door RDW-medewerkers van een keuringsstation beoordeeld. Na afloop krijgt de aanvrager per mail bericht dat het RDW-proces is afgerond. In specifieke gevallen volgt alsnog een fysiek onderzoek. De RDW kan ook achteraf nog steekproeven uitvoeren. Doorlooptijd en verwachtingen Normaal gesproken zou een dergelijke nieuwe procedure enkele weken of maanden getest worden. Vanwege de urgentie is dat nu niet mogelijk. We kunnen u op dit moment nog geen duidelijkheid over de doorlooptijd van uw aanvraag geven, zoals u normaal gesproken wel van ons gewend bent. Wij vragen ook uw begrip als de eerste aanvragen niet helemaal vlekkeloos verlopen. Wij doen er alles aan om uw verkochte voertuig zo snel mogelijk van een kenteken te voorzien.

Hof: bpm berekenen mag over WOK-wagen voor herstel

28-1-20 bron: automotive-online.nl (uitspraak)

De belastinginspecteur stelde zich in een bpm-zaak rond een auto met WOK-status op het standpunt dat de bpm moet worden verrekend over de voertuigwaarde ná herstel, maar dat is volgens het Gerechtshof Den Bosch in strijd met het Europees recht.

Klik hier voor meer informatie

Op een auto die met WOK-status wordt geïmporteerd, mag de rest-bpm worden verrekend over de status van het voertuig voor herstel. Dat blijkt uit de uitspraak in hoger beroep van Gerechtshof Den Bosch, in een zaak tussen een auto-importeur en de Belastingdienst. Via een vennootschap onder firma werd in 2016 een Suzuki Swift geïmporteerd met een WOK-status, wat inhoudt dat de auto de openbare weg niet op mag. De handelswaarde van de auto in onbeschadigde staat werd in een taxatierapport vastgesteld op € 8.864 aan de hand van de XRAY koerslijst, de waardevermindering vanwege de schade op € 7.150 en de handelswaarde in huidige staat op € 1.714. Hieruit werd een bpm-bedrag van 438 euro berekend. Doos met onderdelen De auto kreeg vervolgens een WOK-status wegens essentiële gebreken. Daarop trok de belanghebbende de aangifte in, herstelde de auto en deed vervolgens opnieuw een melding voor de bpm. In herstelde staat bedroeg die bpm 1.967 euro. Dit bedrag werd weliswaar voldaan, maar direct daarop werd bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de bpm. Dit bezwaar werd verworpen door de belastinginspecteur, die zich op het standpunt stelde dat “de kosten die moeten worden gemaakt om van een wrak of doos met losse onderdelen een rijwaardig/veilig voertuig te maken, niet aan de heffing van bpm kunnen worden onttrokken”. In de zaak die daarop volgde, werd de belanghebbende in het gelijk gesteld. Hiertegen ging de inspecteur in beroep bij het Gerechtshof Den Bosch, dat de bezwaren van de fiscus opnieuw verwierp omdat “niet kan worden uitgesloten dat ingevoerde auto’s met een WOK‑status onderworpen zijn aan een hogere belasting dan de belasting die nog rust op de waarde van de gelijksoortige, reeds op het nationale grondgebied geregistreerde gebruikte auto”. Unierecht Op een in Nederland geregistreerde auto met WOK‑status rust immers het restant van de bruto bpm verminderd met een afschrijving, terwijl op een ingevoerde auto met WOK‑status pas een vermindering wordt toegepast na herstel van de essentiële gebreken. Dat is handelsbelemmerend en dus in strijd met het Unierecht, vindt het Hof.

Na schade aan uw auto weer de weg op (Beëindiging WOK melding in kentekenregister)

bron: rdw.nl(aanklikbaar!)

“Als de auto is goedgekeurd, beëindigt de RDW de zogenoemde ‘Wachten op keuren’ (WOK)-melding in het kentekenregister. Zodra deze melding is verwijderd in het register mag u weer met de auto rijden, niet eerder.”

Klik hier voor meer informatie

Heeft u een aanrijding met schade gehad of zijn er technische gebreken aan uw voertuig vastgesteld? Dan kan de politie of de verzekeringsmaatschappij een melding in het RDW-kentekenregister laten zetten dat uw auto niet meer op de openbare weg mag rijden. Deze melding heet ‘Wachten op keuren’(WOK). Wat kunt u doen? Keuringsafspraak maken U ontvangt een brief van de RDW dat u niet meer met uw auto op de openbare weg mag rijden totdat de auto is gerepareerd en goedgekeurd. De voertuigverplichtingen lopen gewoon door. Schadekeuring Om weer met het voertuig op de weg te mogen rijden, moet u de auto laten repareren en daarna laten keuren bij de RDW. Uw auto krijgt dan een schadekeuring. Op de dag van de keuringsafspraak bij de RDW mag u met uw auto op de openbare weg rijden. Dit geldt alleen voor de kortste route van uw huisadres naar het keuringsstation en van het keuringsstation naar uw huisadres. Bij de schadekeuring controleert de RDW of de schade deugdelijk is gerepareerd en doet de RDW een meting om de maten van de carrosserie te vergelijken met de oorspronkelijke fabrieksgegevens. De RDW controleert ook de wieluitlijning. Hiervoor moet u alle beplating aan de onderkant van de auto verwijderen. Heeft uw auto aanzienlijke schade gehad dan is het verstandig om vóór de keuring de uitlijning te (laten) controleren en zo nodig te (laten) corrigeren. Waar kunt u terecht voor een schadekeuring Een auto tot en met 3500 kg kunt u alleen laten keuren bij de RDW-keuringsstations in Amsterdam, Arnhem, Den Bosch, Elsloo, Veldhoven, Zwijndrecht of Zwolle. Deze keuringsstations hebben de juiste apparatuur om uw auto te keuren. Afspraak maken voor schadekeuring Hier leest u wat u moet doen om na reparatie van de schade weer te mogen rijden: Ga naar Keuringsafspraak maken en maak online een keuringsafspraak. Kies bij ‘selecteer uw keuring’ voor ‘Schadekeuring’. U betaalt de kosten contant of met pin op het keuringsstation. Uw auto wordt gekeurd op technische eisen. Als de auto is goedgekeurd, beëindigt de RDW de zogenoemde ‘Wachten op keuren’ (WOK)-melding in het kentekenregister. Zodra deze melding is verwijderd in het register mag u weer met de auto rijden, niet eerder. U ontvangt een brief van de RDW met de bevestiging dat u weer mag rijden. U kunt dit zelf ook bekijken door uw kenteken in te voeren in de RDW-dienst ‘Voertuiggegevens opvragen’. Het bestaande kentekenbewijs is weer geldig. Als er ook een wijziging aan het voertuig is, van een item dat op de kentekencard staat bijvoorbeeld een kleurwijziging, dan ontvangt u ook een nieuwe kentekencard. Ook APK De RDW keurt uw auto niet automatisch voor de APK. Als u uw auto ook direct voor de APK wilt laten keuren, dan moet u dit duidelijk aangeven als u de afspraak maakt. Hieraan zijn extra kosten verbonden. Kosten De kosten die u op het keuringsstation betaalt zijn de kosten voor de schadekeuring. Laat u ook een APK doen, dan komen die kosten erbij. Auto’s met een gewicht t/m 3500 kg: Omschrijving 2018 2019 Schadekeuring voertuig licht €42,00 €42,00 Herafgifte/activering KB voertuig licht €64,00 €64,00 Periodieke keuring APK voertuig licht €57,00 €57,00

Uitleg van begrip essentiële gebreken die beletten BPM-aangifte te doen

17-11-2015 bron: navigator.nl (uitspraak)

Hof Amsterdam oordeelt in hoger beroep dat de heer X vrij was om de onderhavige aangifte te doen, dus voordat alle gebreken aan de auto waren verholpen. X maakt de door hem gestelde omvang van de schade echter niet aannemelijk.

Klik hier voor meer informatie

In geschil is of de auto op het moment van de aangifte BPM essentiële gebreken vertoonde in de zin van artikel 8, lid 4, Uitvoeringsregeling BPM en of de vermindering als bedoeld in artikel 10, lid 1, van de Wet BPM pas kan worden toegepast als de gebreken zijn hersteld. Het Hof oordeelt dat alleen sprake kan zijn van essentiële gebreken als de auto bestemd is voor sloop of wacht op keuring (WOK-status) hetgeen in casu niet het geval is. Er bestaat geen wettelijke belemmering om voor de auto de afschrijving door middel van een taxatie toe te passen. De inspecteur heeft de voorgestane waarde in onbeschadigde staat aannemelijk gemaakt. Ook het, op het moment van de registratie van de auto, in mindering te brengen schadebedrag is met het ingebrachte taxatierapport aannemelijk gemaakt. Aldus heeft de inspecteur de BPM niet tot een te hoog bedrag vastgesteld.

Geen cassatie mogelijk op uitspraak Hof “begrip essentiële gebreken die beletten BPM-aangifte te doen”

30-9-2016 bron: uitspraken.nl

De middelen kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien artikel 81, lid 1, van de Wet op de rechterlijke organisatie, geen nadere motivering, nu de middelen niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

Cassatie (Hoge raad) BPM. Art. 10, lid 2, Wet BPM. Art. 110 VWEU. Wettelijke bepaling over afschrijvingsgrondslag voor gebruikte auto’s in strijd met Europees recht.

Het is vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie dat artikel 110 VWEU zich verzet, tegen de toepassing van een stelsel van belastingheffing waarbij niet wordt uitgesloten, dat een ingevoerde gebruikte auto in bepaalde gevallen onderworpen is aan een hogere belasting dan de belasting, die nog rust op de waarde van de gelijksoortige, reeds op het nationale grondgebied geregistreerde gebruikte auto (hierna: de referentieauto).

Klik hier voor meer informatie

Uitspraak 2 maart 2012 nr. 11/00785 Arrest gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van de Rechtbank te Arnhem van 11 januari 2011, nr. AWB 10/03323, betreffende een door X Beheer B.V. te Z (hierna: belanghebbende) op aangifte voldaan bedrag aan belasting van personenauto’s en motorrijwielen. 1. Het geding in feitelijke instantie Belanghebbende heeft op aangifte een bedrag aan belasting van personenauto’s en motorrijwielen (hierna: BPM) voldaan. Belanghebbende heeft tegen dit bedrag bezwaar gemaakt en verzocht om teruggaaf, welk verzoek bij uitspraak van de Inspecteur is afgewezen. De Rechtbank heeft het tegen die uitspraak ingestelde beroep gegrond verklaard, de uitspraak van de Inspecteur vernietigd en het bedrag van de terug te geven BPM vastgesteld op € 5529. De uitspraak van de Rechtbank is aan dit arrest gehecht. 2. Geding in cassatie De Staatssecretaris heeft tegen de uitspraak van de Rechtbank beroep in cassatie ingesteld. Het beroepschrift in cassatie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit. Belanghebbende heeft een verweerschrift ingediend. 3. Beoordeling van het middel 3.1. Belanghebbende heeft op 11 juni 2010 een gebruikte, vanuit Duitsland naar Nederland overgebrachte, personenauto (hierna: de auto) doen registreren in het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 aangehouden register van opgegeven kentekens. In verband met die registratie heeft zij voor de auto een bedrag aan BPM op aangifte voldaan. Bij de berekening van de verschuldigde BPM is belanghebbende uitgegaan van het feit dat de auto niet meer in nieuwe staat was. Zij heeft daarom op grond van artikel 10, lid 1, van de Wet belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 (hierna: de Wet) een belastingvermindering in aanmerking genomen. De hoogte van deze belastingvermindering heeft belanghebbende berekend met inachtneming van het bepaalde in artikel 10, lid 2, van de Wet in verbinding met artikel 8, lid 1, van de Uitvoeringsregeling belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 (hierna: de Uitvoeringsregeling). 3.2. Voor de Rechtbank was in geschil het antwoord op de vraag of de in artikel 10, lid 1, van de Wet bedoelde vermindering van de maatstaf van heffing voor gebruikte personenauto’s moet worden berekend volgens de daartoe in artikel 10, lid 2, van de Wet in verbinding met artikel 8, lid 1, van de Uitvoeringsregeling neergelegde berekeningswijze. De Rechtbank heeft die vraag ontkennend beantwoord, omdat naar haar oordeel deze berekeningswijze in strijd is met artikel 110 VWEU. Naar het oordeel van de Rechtbank moet de in artikel 10, lid 1, van de Wet bedoelde vermindering worden berekend door de inkoopwaarde van de auto in gebruikte staat af te zetten tegen de consumentenprijs van een vergelijkbare auto in nieuwstaat. Tegen deze oordelen richt zich het middel. 3.3. Ingevolge artikel 10, lid 2, van de Wet wordt de in artikel 10, lid 1, van de Wet bedoelde vermindering gevormd door de afschrijving, uitgedrukt in procenten van de inkoopwaarde in Nederland op het tijdstip waarop het motorrijtuig voor het eerst in gebruik is genomen. In artikel 8 van de Uitvoeringsregeling is uitvoering gegeven aan de in artikel 10, lid 2, van de Wet opgenomen mogelijkheid regels te stellen met betrekking tot de wijze waarop de hiervoor bedoelde inkoopwaarde in Nederland en de op deze waarde gebaseerde afschrijving kunnen worden vastgesteld. Volgens deze regeling kan de inkoopwaarde worden vastgesteld door de som van de catalogusprijs, bedoeld in artikel 9, lid 4, van de Wet, en de belasting op het tijdstip waarop het motorrijtuig voor het eerst in gebruik is genomen te verminderen met € 500 en vervolgens te vermenigvuldigen met 0,88. 3.4. Het middel betoogt dat de wetgever met het bepaalde in artikel 10, lid 2, van de Wet heeft beoogd uitvoering te geven aan hetgeen de Hoge Raad heeft geoordeeld in zijn arresten van 10 juli 2009, nr. 07/11237, LJN BJ1971, BNB 2009/273, alsmede nr. 43873, LJN BJ2012, V-N 2009/33.24, en van 5 maart 2010, nr. 09/02339, LJN BL6455, BNB 2010/154. Uit die arresten volgt – aldus het middel – dat bij de berekening van de BPM die rust op reeds in Nederland geregistreerde, vergelijkbare motorrijtuigen, de marge die een handelaar bij de in- en verkoop van motorrijtuigen heeft gerealiseerd buiten beschouwing moet worden gelaten. Die jurisprudentie brengt mee dat voor de berekening van de afschrijving van de BPM in overeenstemming met de waardedaling van een auto niet alleen de marge van de handelaar bij wederverkoop van de gebruikte auto buiten beschouwing moet worden gelaten, maar – anders dan de Rechtbank heeft geoordeeld – ook de marge van de handelaar van de te vergelijken auto in nieuwe staat bij verkoop aan degene op wiens naam het kenteken wordt gesteld. Alleen door de inkoopwaarde van een motorrijtuig in gebruikte staat af te zetten tegen de inkoopwaarde van ongebruikte, nieuwe motorrijtuigen, wordt – aldus nog steeds het middel – recht gedaan aan het uitgangspunt dat de vermindering van de BPM zich in alle gevallen evenredig laat bepalen door de mate van afschrijving van de auto bezien vanuit het perspectief van de eerste koper of kentekenhouder. Het middel voert in dit verband aan dat daarmee tevens wordt voorkomen dat – zoals dat het geval is bij de door de Rechtbank voorgestane berekeningswijze – op in het binnenland gekochte auto’s in het algemeen meer BPM drukt dan op een gelijksoortige, geïmporteerde auto, zodat van de vereiste fiscale neutraliteit geen sprake meer is. 3.5.1. Het is vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie dat artikel 110 VWEU zich verzet tegen de toepassing van een stelsel van belastingheffing waarbij niet wordt uitgesloten dat een ingevoerde gebruikte auto in bepaalde gevallen onderworpen is aan een hogere belasting dan de belasting die nog rust op de waarde van de gelijksoortige, reeds op het nationale grondgebied geregistreerde gebruikte auto (hierna: de referentieauto). 3.5.2. In de hiervoor in 3.4 vermelde arresten stond centraal een berekening van het voor de referentieauto resterende bedrag aan BPM waarbij – in cassatie onbestreden – tot uitgangspunt was genomen een vermindering van het bedrag aan BPM dat op basis van de catalogusprijs (verminderd met de daarin begrepen omzetbelasting) bedoeld in artikel 9, lid 4, van de Wet is verschuldigd. Uitgaande van die prijs en van het daarop gebaseerde verschuldigde bedrag aan BPM diende in die gevallen met het oog op de berekening van het resterende bedrag aan BPM de afschrijving van de waarde van de referentieauto te worden bepaald. Uit de hiervoor bedoelde arresten volgt, anders dan het middel betoogt, niet dat bij de berekening van het bedrag aan BPM dat nog rust op de referentieauto, ook de marge die handelaren realiseren bij de verkoop van motorrijtuigen in nieuwe staat buiten beschouwing moet worden gelaten. 3.5.3. De wetgever heeft met ingang van 1 januari 2010 gekozen voor een andere wijze van berekening van de vermindering van BPM. Daarbij is – anders dan daarvoor – tot uitgangspunt genomen de inkoopwaarde die geldt voor de handelaar die een vergelijkbaar motorrijtuig in nieuwe staat heeft verkocht, op het tijdstip waarop het motorrijtuig voor het eerst in gebruik is genomen. Bij deze wijze van berekening is niet uitgesloten dat een ingevoerde gebruikte auto in bepaalde gevallen is onderworpen aan een hogere belasting dan de belasting die nog rust op de referentieauto. Zoals ook de wetgever tot uitgangspunt neemt, moet ervan worden uitgegaan dat het bedrag van de BPM na de registratie van een ongebruikte auto in gelijke mate daalt als de waarde in het economische verkeer van de referentieauto. Het uitgangspunt is aldus de vermindering van het bedrag aan BPM dat is begrepen in de waarde van de referentieauto op het moment dat deze auto met het oog op het eerste gebruik in Nederland is geregistreerd. Deze waarde is gelijk te stellen aan de prijs – waarin de BPM dus is begrepen – waarvoor de referentieauto op dat tijdstip van een onafhankelijke derde zou zijn aangeschaft. Op grond van dit een en ander moet voor de berekening van de waardedaling van de referentieauto worden uitgegaan van enerzijds de prijs waarvoor de referentieauto in nieuwe staat is aangekocht (en bij welke prijsvorming rekening wordt gehouden met het wettelijk verschuldigde bedrag aan BPM ter zake van de registratie als ongebruikte auto) en van anderzijds de prijs waarvoor die auto in dezelfde gebruikte staat als de auto waarvoor het bedrag aan verschuldigde BPM moet worden bepaald, wordt verkocht. De hiervoor bedoelde aankoopprijs is over het algemeen niet gelijk aan de inkoopprijs van de handelaar die de referentieauto in nieuwe staat heeft verkocht. Derhalve sluit de hiervoor vermelde, in de wettelijke bepalingen neergelegde, wijze van berekening een door artikel 110 VWEU verboden benadeling van ingevoerde gebruikte auto’s niet uit. 3.6. Gelet op hetgeen hiervoor in 3.5 is overwogen, is met het oog op de heffing van BPM voor gebruikte motorrijtuigen de in artikel 10, lid 2, van de Wet voorgeschreven vermindering van de catalogusprijs in strijd met artikel 110 VWEU en moet deze bepaling in zoverre buiten toepassing blijven. Daaraan kan – anders dan het middel betoogt – niet afdoen dat zonder deze vermindering voor (veel) andere in te voeren gebruikte auto’s minder BPM wordt betaald dan de BPM die nog rust op vergelijkbare gebruikte, in nieuwe staat in Nederland geregistreerde auto’s. Het middel faalt derhalve. 4. Proceskosten De Staatssecretaris van Financiën zal worden veroordeeld in de kosten van het geding in cassatie. 5. Beslissing De Hoge Raad: verklaart het beroep in cassatie ongegrond, en veroordeelt de Staatssecretaris van Financiën in de kosten van het geding in cassatie aan de zijde van belanghebbende, vastgesteld op € 874 voor beroepsmatig verleende rechtsbijstand. Dit arrest is gewezen door de vice-president J.A.C.A. Overgaauw als voorzitter, en de raadsheren D.G. van Vliet, P. Lourens, E.N. Punt en M.A. Fierstra, in tegenwoordigheid van de waarnemend griffier E. Cichowski, en in het openbaar uitgesproken op 2 maart 2012. Van de Staat wordt ter zake van het door de Staatssecretaris van Financiën ingestelde beroep in cassatie een griffierecht geheven van € 454.

Ook herstelde schade vermindert BPM-grondslag

13-6-2016 bron: taxence.nl (uitspraak)

Beschadigingen hebben een waardedrukkend effect op de waarde van een auto en verlagen daardoor de BPM-grondslag. Volgens Rechtbank Gelderland verlaagt schade die voor de registratie is hersteld ook de BPM-grondslag.

Klik hier voor meer informatie

In een beroep van een bv tegen een naheffingsaanslag BPM had de inspecteur het standpunt ingenomen dat hij geen rekening hoefde te houden met schade als deze vóór de registratie was hersteld. De rechtbank stelde dat deze redenering botste met de waarborgen voor het vrije verkeer van goederen en diensten binnen de EU. De rechtbank wees erop dat het bedrag aan BPM dat rust op een beschadigde auto die zich al in Nederland bevindt, evenredig wordt verminderd met de waarde in het economische verkeer van de auto. Als een handelaar een auto met schade koopt in Nederland, herstelt en vervolgens op naam stelt, volgt geen BPM-naheffing. De kosten voor de handelaar bestaan dan alleen uit de aanschafwaarde van de auto (inclusief het lage bedrag aan BPM) en de herstelkosten. Koopt de handelaar een identieke auto op de buitenlandse markt, dan moet men uitgaan van hetzelfde lage BPM-bedrag om marktverstoring te voorkomen. En dus moet men rekening houden met de waardevermindering die is opgetreden door de schade, aldus de rechtbank. Overigens verklaarde de rechter het beroep van de bv ongegrond omdat de bv de waarde die zij had gehanteerd niet kon onderbouwen

Terecht extra leeftijdskorting ondanks dat de schade voorafgaand aan de registratie is hersteld

26-01-2018 bron: rechtspraak.nl

Verweerder heeft een beroep op interne compensatie gedaan. Hij stelt dat ten tijde van de registratie geen sprake was
van schade en dat om die reden te weinig BPM op aangifte is voldaan.. Ondanks herstel schade voorafgaand aan registratie recht op extra leeftijdskorting.

Klik hier voor meer informatie

Verweerder heeft een beroep op interne compensatie gedaan. Hij stelt dat ten tijde van de registratie geen sprake was van schade en dat om die reden te weinig BPM op aangifte is voldaan.De rechtbank volgt het standpunt van verweerder niet en verwijst daarvoor mede naar haar uitspraak van 12 juli 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:3691. Gelet op het arrest van de Hoge Raad van 2 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV7393, moet ervan worden uitgegaan dat het bedrag van de BPM na de registratie van een auto in gelijke mate daalt als de waarde in het economische verkeer van de referentieauto. Dit brengt mee dat op een zich reeds op de Nederlandse markt bevindende auto met schade wordt geacht een bedrag aan BPM te rusten dat evenredig is verminderd met de waarde in het economische verkeer van de auto. De schade heeft een waardedrukkend effect, en dus in dezelfde mate een verlagend effect op de BPM. Als de onderhavige auto zich al op de Nederlandse markt had bevonden, rustte daarop ten tijde van de aankoop niet meer dan € 7.798 BPM. Als een handelaar een zich op de Nederlandse markt bevindende auto met schade koopt, de schade herstelt en de auto vervolgens op naam stelt, bestaan de kosten voor de handelaar alleen uit de aanschafwaarde van de schadeauto (inclusief een laag bedrag aan BPM) en de herstelkosten. Ook na herstel, ten tijde van de tenaamstelling, rust op de auto nog steeds € 7.798 BPM. Er volgt immers na herstel geen naheffing van BPM. Als de handelaar een identieke auto op de buitenlandse markt koopt, mag de daarop rustende BPM niet hoger uitkomen, omdat anders sprake is van verstoring van de markt. Dat is in strijd met artikel 28 van het VWEU. Daarom dient voor de herstelde auto uitgegaan te worden van hetzelfde, lage bedrag aan BPM, dus rekening houdend met de waardevermindering als gevolg van schade.


 

Postbussen Belastingdienst verdwijnen bij RDW-keuringsstations

11-9-18 bron: belastingdienst.nl

Vanaf 1 november 2018 verdwijnen de postbussen van de Belastingdienst bij de RDW-keuringsstations. Voortaan verstuurt u uw aangifte per post.

U stuurt uw aangifte mét de gevraagde bijlagen in een voldoende gefrankeerde envelop naar:

Belastingdienst
Postbus 2710
6401 DE  Heerlen

Wij verwerken uw bpm-aangifte geautomatiseerd

De volgorde waarin u de aangiften aanlevert bepaalt de doorlooptijd. U bekort de doorlooptijd door uw gegevens in 1 pakketje aan te bieden in deze volgorde:

  1. formulier ‘Aangifte/melding/opgaaf bpm’
  2. bijlagen bij het aangifteformulier bpm
  3. overige bijlagen zoals factuur, koerslijst, CVO
  4. taxatierapport

Verstuurt u meerdere bpm-aangiften in 1 envelop? Zorg dan dat u de juiste bijlage(n) bij de juiste aangifte voegt.

De RDW verstrekt geen formulier meer met voertuiggegevens voor uw aangifte

Met ingang van 19 september 2018 stuurt de RDW, na goedkeuring van uw voertuig, de voertuiggegevens digitaal door naar de Belastingdienst. Deze krijgt u dus niet meer zelf.

Bij de RDW-keuringsstations liggen flyers met meer informatie over deze nieuwe werkwijze.